Thursday Apr 25, 2024

Episod 3 Life & Leadership Connected Podcast Sverige - Charles Kridiotis

Detta är den tredje  episoden av den svenska varianten av min Podcast Life & Leadership Connected Podcast Sverige. Den tredje inbjudna gästen är Charles Kridiotis.

Han är med-grundare och en av ledarna för nätverket ”Katalysator Sverige” (tidigare SimpleChurch.se)
- Var tidigare team ledare för något kallat ”Maskros nätverket”
- Är grundare av företaget och nätverket Frontline Foundations Nework.
- Har studerat ledarskap och församlingsplantering vid Fuller Thelogical Seminary i USA - Han bor i Stockholm med sin fru Carolyn, har 4 vuxna barn och 5 barn-barn.
- Han är uppvuxen i Johannesburg i Sydafrika.
- Han är en pionjär ledare som uppmuntrar och inspirerar till och tränar för ”nya” missionella projekt såväl lokalt, regionalt, nationellt och i andra länder.
- Han är utrustare av troende i Bibelns grunder så att de blir utrustade för Apostolisk, Profetisk, Evangelistisk, Undervisnings- och/ eller Herde tjänsten (enligt sin kallelse).
- Han är nätverkare med såväl avlönade som frivilliga ledare, och utövar ett ledarskap tillsammans med dessa vad gäller såväl personligt liv, familje liv, och den de missionella tjänster som de känner sig kallade till, så att de blir så väl utrustade som möjligt för dessa uppdrag.
Rent praktiskt så innebär detta:

- Gemenskaps- och Nätverksbyggande med Team, Ledare och Kyrkor.
- Predikning-Undervisning-Träning-Dialog och Berättande - Skrivande av handböcker och annat material.
- Han publicerat flera olika skrifter; den med kanske störst spridning är boken med titeln ”Guds Rike, Lärjungaskap och Enkla församlingar” som kom ut 2016. Han är före detta pastor och församlingsplanterare
- Han är mentor och ledarskapsutvecklare
- Han är utbildad arkitekt och har jobbat som det i Johannesburg i Sydafrika.

Här är de länkar jag nämner i slutet av Podcasten, till Katalysator Sverige, och catalyst.eu:
www.katalysator.net. På Facebook: catalyst.eu. Katalysator Sverige, och Charles Kridiotis

Ytterligare information: https://www.youtube.com/channel/UCFeRVeATXjpUw4ud20KSmaQ

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2024 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320